Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen siperiankissat ry henkilötietolain, kirjanpitolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen siperiankissat ry

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rekisteritiedoista vastaa ja niitä säilyttää jäsenasioista vastaava henkilö.

Jäsenrekisterinhoitaja
Satu Luotola
jasenet@siperiankissat.net

3. Rekisterin nimi
Suomen siperiankissat ry:n jäsenrekisteri.

Jäsenrekisterin tietoja käytetään muodostamaan seuraavia rekisterejä: a) Siperiankissa-lehden postituslista, joka kopioidaan joka postitusta varten erikseen jäsenrekisteristä ja hävitetään postituksen jälkeen. b) Palkintopokaalien saajien lista, johon tallennetaan kissan nimi ja omistajan nimi.

Vuoden kissa -kilpailun voittajat: Voittajien tietoihin listataan kissan tiedot ja kuva sekä omistajan ja kasvattajan nimi sekä mahdollinen kuvaajan nimi kissan omistajan ilmoituksen mukaan.

Toimihenkilörekisteri: Tiedot poimitaan jäsenrekisteristä.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisteripitäjän oikeutettu etu (jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenyyden hoitaminen ja yhdistyksen toiminta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Jäsenen nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotipaikkakunta, tieto jäsenyyden tyypistä (perusjäsen, perhejäsen, ainaisjäsen, kunniajäsen), tieto mainoslisän maksamisesta, kasvattajanimi, kissalan kotisivujen www-osoite, jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivämäärä.

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin henkilö on Suomen siperiankissat ry:n jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään 10 vuotta. Toimihenkilörekisteriä säilytetään kuten jäsenrekisteriä. Vuoden kissa -palkintojen ja palkintopokaalien saajien tiedot säilytetään osana yhdistyksen historiaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai kasvattajan ilmoittaessa kasvattajanimen ja siihen liittyvät yhteystiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille. Yhdistyksen hallitus ja jäsenlehden toimittaja saavat jäsenlistan tarvittaessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tiedot on tallennettu jäsenrekisterinhoitajan henkilökohtaisen tietokoneen kovalevylle. Tietokonetta säilytetään kotona, eikä ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Kotona säilytetään tietoja myös muistitikulla varmuuskopiointikeinona.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Comments are closed.